Nyheter

 • Data science har seglat upp som nytt forskningsparadigm

  [2015-08-17] Området "data science" handlar om hur man behandlar, analyserar och utvinner kunskap från mycket stora datamängder, det man brukar kalla "big data". Området växer just nu lika explosionsartat som datamängderna i sig och IT-fakulteten planerar att hösten 2017 starta ett nytt masterprogram inom data science.

 • Lisen Selander intervjuas i Filter om slacktivism

  [2015-08-12] Lisen Selander intervjuas i Filter om slacktivism

 • Forskarintervju: Inriktad på att lösa mjukvaruproblem

  [2015-08-06] Richard Torkar, nybliven professor i software engineering, ser sig som empiriker snarare än teoretiker. Huvudområdet i Richards forskning är det han benämner "Search-based software testing" - testning av mjukvarusystem.

 • Doktorandintervju: Interaktionsdesign med fokus på barns samspel

  [2015-07-22] Peter Börjesson är doktorand i interaktionsdesign vid institutionen för tillämpad IT och ingår i forskargrupperna IDAC och Mobile Touch. Peters forskning är inriktad på att studera hur informationsteknologi kan användas för att stödja barn med funktionsnedsättningar och att undersöka hur barnen kan vara en del av designprocessen när denna teknologi utvecklas.

 • Prisat examensarbete kan bana väg för Marsexpeditioner

  [2015-07-20] Fredrik Brosser och Emil Milh från masterprogrammet Embedded Electronic System Design, belönas med Flygtekniska föreningens stipendium 2014 för sitt examensarbete "SEU Mitigation Techniques for Advanced Reprogrammable FPGA in Space". Det kan nu ligga till grund för framtida rymdexpeditioner.

 • Gymnasieelever skapade egna appar av pappersprototyper

  [2015-06-30] Den 13:e Maj 2015 arrangerades för första gången Post IT app, en workshop där gymnasieelever fick chansen att skapa sin egen applikation med hjälp av enkla pappersprototyper. Tanken med workshopen var att ge kunskap om vad som behövs för att ta fram en affärsidé som sedan kan förvandlas till en användbar applikation.

 • Johan Magnusson och Andreas Nilsson i CIO om när mjukvara blir plattform

  [2015-06-24] Johan Magnusson och Andreas Nilsson i CIO om när mjukvara blir plattform.

 • Medel för att skapa nytt internationellt forskarnätverk

  [2015-06-22] Elisabeth Ahlsén, Kollegium SSKKII, har tillsammans med Lise Randrup Jensen, Köpenhamns universitet, tilldelats ett anslag på 1 007 963 DKK från Uddannelses-och Forskningsministeriet i Danmark (Det Frie Forskningsråd /Kultur og Kommunikation) till FKK-Forskarnätverket "Supporting Communicative Participation of Persons with Aphasia".

 • Game jam om mänskliga rättigheter och ungas rätt att påverka

  [2015-06-11] Helgen 13-14 juni samlas högstadie- och gymnasieungdomar från Göteborg i ett game jam för att utveckla ett nytt digitalt spel om mänskliga rättigheter och ungas rätt att påverka. Tanken är att spelet ska skapa nya strukturer för kontakten mellan unga och politiker.

 • Tomas Lindroth i Sveriges Radio om mobilfria dagen

  [2015-06-01] Tomas Lindroth i SR om mobilfria dagen 1 juni.

Fler nyheter

Kontaktinformation

IT-universitetet

Nätverkets kansli, 412 96 Göteborg

Besöksadress:
Forskningsgången 6

it-logga
Till sidans topp

© Göteborgs universitet 2009, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta