Webbkarta

Samverkan: akademi, näringsliv och samhälle

Ett av huvudsyftena med IT-universitetet är att det ska vara ett nav för samverkan inom IT-området i Göteborgsregionen. IT-universitetet ska ge en överblick över nya och befintliga samverkansprojekt mellan näringsliv, samhälle och akademi.

Samverkan inom IT-relaterade områden på Lindholmen:

Lindholmen är Göteborgs mest kunskapsintensiva och expansiva område och en viktig knutpunkt för det växande Göteborg. Idag spenderar ca 30 000 människor sin tid här varje dag och om fem år beräknas det vara det dubbla.

 • Closer

  Closer är en nationell samverkansplattform, kunskapsnod och projektverkstad för ökad transporteffektivitet. Resultaten från vårt arbete är nya lösningar till det godstransportsystem som ska försörja ett hållbart samhälle.
 • Lindholmen Science Park

  Lindholmen Science Park AB ägs gemensamt av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Stad och näringslivet. Hand i hand har ägare och partners, under snart 20 år, tillsammans investerat och målinriktat utvecklat en modern och inspirerande innovationsmiljö för flera av Sveriges främsta utvecklingsprojekt.
 • Medier & demokrati

  Medier & demokrati är ett nationellt innovations- och forskningsprogram för att stärka journalistiken, det offentliga samtalet och demokratin. Tillsammans driver medieaktörer, akademier och samhällsinstitutioner experimentell projektforskning för att ta fram och sprida nya kunskaper och innovationer. Samverkan sker med Lindholmen Science Parks utvecklingsmiljö som neutral bas.
 • Security Arena Lindholmen

  Security Arena Lindholmen är en nationell arena för forskning och utveckling inom samhällssäkerhet med syfte att utveckla nya eller förbättrade förmågor inom det svenska krishanteringssystemet. Projekten drivs i bred samverkan mellan industri, akademi och samhälle.
 • SCDI

  Swedish Center for Digital Innovation är ett forskningscentrum med forskare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Centret erbjuder en unik miljö inom digital innovation, med ett nära samarbete mellan forskare, studenter och praktiker för att möta reella utmaningar parallellt med utveckling av forskningsteori.
 • Safer

  Kompetenscentrum där 38 partners från svensk fordonsindustri, akademi och myndigheter samarbetar för att skapa ett excellenscenter inom trafiksäkerhetsforskning och säker transport.
 • Software Center

  I Software Center arbetar företag och universitet tillsammans för att påskynda introducerandet av nya tillvägagångssätt vid mjukvaruutveckling. Samarbetet mellan akademi och företag skapar nya framgångsrika metoder för mjukvaruutveckling i Norden.
 • Test Site Sweden

  Neutral arena för samverkan inom fordon, transport och miljöteknik. Test Site Sweden initierar och utvecklar test- och demonstrationsmiljöer för fordon i syfte att stödja utvecklingen av hållbara transporter. Vi är även en partner till Vinnova i programmet testbäddar inom miljöteknik.
 • URBSEC

  URBSEC, Urban Safety and Societal Security Research Center, möter aktuella samhällsutmaningar när det handlar om säkerhet. Centret arbetar tvärvetenskapligt genom forskning och innovation, där ett nätverk av forskare kan bidra med lösningar på olika typer av uppdykande samhällsproblem.
 • Visual Arena

  En neutral miljö för att främja innovativa utvecklingsprojekt genom användning av visualisering. Vi driver nätverk inom visualiseringsområdet, erbjuder interaktiva mötesplatser och kan på plats demonstrera hur den senaste visualiseringstekniken kan användas.
 • Visualization Research Gothenburg

  Visualization Research Gothenburg stärker, samlar och utvecklar forskning och undervisning inom visualisering på Chalmers, Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Samverkan på institutionsnivå:

 

Kontaktinformation

Nätverket IT-universitetet

Nätverkets kansli, 412 96 Göteborg

Besöksadress:
Lindholmsplatsen 1

Sidansvarig: Catharina Jerkbrant|Sidan uppdaterades: 2018-12-06
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor?